Get Adobe Flash player


Domy szkieletowe, kanadyjskie

Technologia budowy domu szkieletowego

 

Od strony technicznej domy w konstrukcji lekkiego szkieletu drewnianego opierają się na drewnianej konstrukcji ścian, stropów i dachu z małogabarytowych elementów. Na konstrukcję budynku składają się:

 • konstrukcja budynku, czyli ściany, stropy i dach,
 • poszycie ścian, stropów i w niektórych przypadkach dachu wykonane z płyt drewnopochodnych lub z płyt włóknowo-gipsowych,
 • łączniki w postaci gwoździ, śrub, zszywek, łączników metalowych czy wkrętów.

Dalsze prace mają podobny przebieg jak w przypadku technologii tradycyjnej. Elewację zewnętrzną stanowić może tradycyjny tynk na wełnie fasadowej, oblicówka z cegły klinkierowej, siding winylowy czy drewniany, wewnątrz budynku oblicowanie ścian wykonywane jest głównie szalówką drewnianą lub płytami kartonowo-gipsowymi, pokrycia dachowe wykonywane są z dowolnych materiałów, od blach dachowych, gontów drewnianych czy bitumicznych po dachówkę ceramiczną. Istotną różnicą między technologią szkieletową, a tradycyjną jest dodatkowe ocieplenie w ścianach pomiędzy elementami konstrukcyjnymi w postaci wełny mineralnej o grubości najczęściej 150mm.

 

Schematyczny przekrój ściany szkieletowej przedstawiają  poniże rysunki:

 

 

       

Zagłębiając się bardziej szczegółowo w zagadnienia technologii lekkiego szkieletu, domy wykonywane są następująco:

 

 • Ława fundamentowa lana z betonu B-20, ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, izolacje przeciwwilgociowe, izolacja cieplna np XPS, płyta betonowa tzw. chudziak z rozprowadzonymi poziomami kanalizacyjnymi oraz peszlami na media. Zamiast tradycyjnego fundamentu można wykonać również płytę fundamentową.
 • Podwalina impregnowana zanurzeniowo lub ciśnieniowo, przytwierdzona do podłoża na kotwy chemiczne,
 • Ściany zewnętrzne nośne o grubości 25-35 cm z czego 20-30 cm stanowi izolacja cieplna. Konstrukcja ścian wykonywana jest z drewna czterostronnie struganego o fazowanych krawędziach, impregnowanego natryskowo po montażu konstrukcji preparatem ognioochronnym oraz grzybo- i owadobójczym o przekroju 45x145mm. Między elementy konstrukcyjne wkładana jest wełna skalna Rockwool w taki sposób aby nie dopuścić do powstania tzw. mostków termicznych. Od strony wewnętrznej  montowana jest folia paroizolacyjna, kolejno płyta MFP12mm i płyta g-k, natomiast od zewnątrz płyta MFP12mm, folia paro przepuszczalna tzw. wiatroizolacja oraz elewacja np. tynk na wełnie fasadowej, elewacja drewniana lub elewacja mieszana czyli tynk + drewno. Ścianę zewnętrzną można docieplić dodatkową warstwą izolacji o grubości 50mm przy zastosowaniu rusztu drewnianego 50x50mm (patrz przekroje powyżej) dzięki czemu uzyskuje się przestrzeń do rozprowadzenia wszelkich instalacji bez naruszenia folii paroizolacyjnej.
 • Konstrukcję stropu nad parterem stanowią elementy konstrukcyjne o przekrojach 45x180, 45x200, 45x220, 60x200 lub 60x220 w zależności od projektu. Między elementy konstrukcyjne wkładana jest wełna skalna, poszycie stropu wykonywane jest z  płyty MFP22mm,
 • Więźba dachowa wykonywana jest najczęściej z przekrojów 45x180, 45x200 lub 60x200mm jednak jest to uzależnione od rodzaju pokrycia dachowego, które w domach kanadyjskich jest dowolne, od blacho dachówki, blachy trapezowej i na rąbek, poprzez gont bitumiczny do dachówki ceramicznej, w skład kompletnego  pokrycia wchodzi orynnowanie oraz okna dachowe.
 • W ścianach budynku i w podłogach rozprowadzane są instalacje, w przypadku instalacji c.o. w domach szkieletowych nie ma żadnych ograniczeń, można zastosować każdy rodzaj ogrzewania.
 • Wewnatrz budynku wykonywane są posadzki, w przypadku izolowanych płyt fundamentowych tylko posadzki samopoziomujące.

 

 

       Kilka informacji w skrócie o materiałach:
 • drewno sosnowe zgodne z wymaganiami tj. czterostronnie strugane z fazowanymi krawędziami suszone komorowo do 16%, impregnowane natryskowo
 • płyty poszycia 12mm na ścianach i 22mm na stropie, płyty MFP lub OSB3
 • wiatroizolacja Klober Permo Frame
 • membrana dachowa Rukki
 • pokrycie dachowe blachodachówką (w standardzie) Plannja, Rukki
 • okna Dobroplast (w standardzie) ewentualnie Brugmann lub Veka
 • drzwi zewnętrzne Wikęd lub Gerda
 • okna dachowe Fakro
 • orynnowanie PCV Bryza lub stal Galeco, Plannja Siba
 • elewacja zewnętrzna: tynk silikatowo-silikonowy Mapei na wełnie fasadowej Rockwool Frontrock MAX E 120mm (ważne - nie stosujemy styropianu, który się nie sprawdza w budownictwie szkieletowym)
 • izolacja wewnątrz - wełna skalna Rockwool o współczynniku 0,035
 • podbitki PCV Galeco lub drewniane świerkowe impregnowane środkami firmy Altax lub Tikurilla
 • poszycie wszystkich przegród pionowych wewnątrz budynku dwustronnie płytą MFP jako dodatkowe usztywnienie budynku i podkład pod płyty g-k
 • płyty g-k Norgips lub Lafarge
 
Stosujemy wełnę skalną zarówno jako izolacja wewnętrzna jaki i zewwnętrzna w postaci wełny fasadowej,  nie stosujemy styropianu (którego nie polecamy) dzięki czemu ściana staje się przegrodą bardzo ciepłą i  niepalną, a dokładnie NRO (nierozprzestrzeniającą ognia). Dbamy o szczelne połączenia wiatroizolacji i paroizolacji co potwierdzamy przeprowadzanymi próbami szczelności, a jeżeli warunki temperaturowe na to pozwalają wykonujemy również badania termowizyjne, które obrazują czy dom został prawidłowo ocieplony. Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z nami telefonicznie lub odwiedzając nasze biuro.Etapy budowy domu w systemie szkieletowym

  Budowa domów w systemie szkieletowym to proces złożony z wielu etapów i prac. Etapy można podzielić na dwie grupy:

 I. przygotowanie materiałów do budowy domu szkieletowego w zakładzie produkcyjnym.

 

Ta grupa obejmuje czynności takie jak przecieranie drewna w stanie okrągłym, suszenie drewna,  struganie , impregnowanie ciśnieniowe, a także transport.

 II. budowa domu szkieletowego na placu budowy.

 

Ta grupa obejmuje osiem podstawowych etapów budowy domu szkieletowego:

 

1.      Stan zerowy-fundamenty + płyta betonowa lub płyta fundamentowa

 2.      Stan surowy otwarty

 3.      Stan surowy zamknięty

 4.      Montaż instalacji

 5.      Montaż izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji

 6.      Montaż płyt gipsowych lub boazerii

 7.      Roboty wykończeniowe

 8.      Odbiór budynku

 

      Stan zerowy określa wykonanie tzw. „robót mokrych” a więc robót betonowych. W stanie zerowym wyróżnia się dwa rodzaje posadowienia budynku:

 - z płytą betonową  na gruncie lub jako strop nad piwnicą, 
 - ze stropem drewnianym nad pustką podpodłogową czy nad piwnicą.

 

   W zależności od posadowienia „stan zerowy” określa inny zakres robót. W przypadku domu na płycie betonowej czy fundamentowej zakres prac stanu zerowego określa:

-wykonanie ław fundamentowych,

-murowanie ścian fundamentowych, 

- wylanie płyty betonowej z warstwami izolacji przeciwwodnej i cieplnej.

 

W budynku ze stropem drewnianym „stan zerowy” określa:

-wykonanie ław
- murowanie ścian fundamentowych.

 

Wykonanie konstrukcji szkieletu budynku obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami. W zakres konstrukcji szkieletu wchodzą:

 - impregnowana podwalina, na płycie betonowej lub ścianach fundamentowych, 
 - konstrukcja ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi , 
- konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi,
- konstrukcja stropów,
 - konstrukcja dachu , 
- konstrukcja usztywniająca poszczególne elementy budynku,

 

Po montażu konstrukcji stan zaawansowania robót można określić na ok. 20% „domu pod klucz”.

 

 

 

Konstrukcja szkieletowa budynku

 

Stan surowy otwarty określa:

- zakończenie wszystkich robót konstrukcji budynku,
- poszycie ścian zewnętrznych płytą,
 - pokrycie połaci dachu płytą poszycia lub montaż folii dachowej, 
- pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją,
 - pokrycie dachu jedną warstwą papy, zabezpieczającą budynek przed opadami atmosferycznymi jeżeli dach posiada poszycie płytą,

 

Po montażu stanu surowego stan zaawansowania robót można określić na ok. 25% „domu pod klucz”.

 

 

Stan surowy otwarty bez wiatroizolacji 

 

Stan surowy zamknięty określa całkowite wykończenie i zabezpieczenie budynku przed działaniem warunków atmosferycznych:

- zakończenie stanu surowego otwartego,
 - pokrycie dachu, 
 - montaż rynien,

- montaż stolarki zewnętrznej.

 

Przed przystąpieniem do robót wewnętrznych należy wykonać elewację, która również należy do prac stanu surowego zamkniętego.

Zakres robót elewacyjnych obejmuje:

- wykonanie obróbek blacharskich,
- osadzenie parapetów zewnętrznych,
- wykonanie elewacji,
 - montaż rur spustowych, 
- wykonanie cokołu,
- wykończenie kominów,

Po zakończeniu robót elewacyjnych stan zaawansowania robót można określić         na ok. 50% „domu pod klucz”.

 

 

 

Stan surowy zamknięty

 

Montaż instalacji rozpoczyna etap robót wewnętrznych. Wszystkie instalacje wykonywane są przed przystąpieniem do montażu izolacji cieplnej. 

Instalacje:

- instalacja kanalizacyjna
 - instalacja ciepłej i zimnej wody,

- instalacja grzewcza tradycyjna,
- instalacja elektryczna,
- instalacja telefoniczna,
- instalacja telewizyjna,

 

 Na montaż izolacji cieplnej i akustycznej składają się:

- montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych,
- montaż kanałów zapewniających wentylację poddasza lub połaci dachu,
 - montaż izolacji cieplnej stropu nad parterem (budynek parterowy) lub w dachu (budynek z poddaszem użytkowym), 
- montaż paroizolacji na ścianach zewnętrznych i dachu,
- montaż izolacji akustycznej w ścianach działowych,
- montaż izolacji akustycznej w stropach międzykondygnacyjnych,

 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczyna się od ścian zewnętrznych. Grubość izolacji czyli najczęściej wełny mineralnej uzależniona jest od projektu. Powszechnie stosowaną grubością, spełniającą wymogi normowe, jest grubość 15 cm na ściany zewnętrzne i  20cm na stropy.

Izolacji akustycznej wymagają ściany pomieszczeń sanitarnych oraz ściany dzielące pokoje dzienne i sypialnie oraz stropy międzykondygnacyjne.

Po montażu izolacji cieplnej i akustycznej zakładana jest paroizolacja na wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku.

 

Po montażu izolacji cieplnej i paroizolacji stan zaawansowania robót można określić na ok. 70% „domu pod klucz”.

 

      Montaż płyt gipsowych jest ostatnim etapem przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Okładziny wewnętrzne można mocować bezpośrednio na elementy konstrukcji, jednak zalecane jest zastosowanie rusztu drewnianego czy metalowego.

 

W zakresie montażu płyt gipsowych należy uwzględnić:

 - montaż rusztu, 
- montaż płyt gipsowych,
- szpachlowanie i docieranie styków płyt i miejsc po gwoździach lub wkrętach.

 

Po montażu płyt gipsowych stan zaawansowania robót można określić na ok. 80% „domu pod klucz”.

 Płyty gipsowe ze szpachlowanymi łączeniami gruntowane jednokrotnie na biało

 

Do  robót wykończeniowych wykonywanych po montażu płyt g-k należą:

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- osadzenie parapetów wewnętrznych,
- montaż glazury i terakoty,
- „biały montaż”,
- malowanie,
- osadzenie gniazdek i kontaktów,
- montaż podłóg wraz z montażem listew przypodłogowych,

 

Zakończenie robót wykończeniowych to 100% „domu pod klucz”.

 

Ostatnim etapem jest odbiór gotowego budynku.
 

Zobacz inne galerie...

 • Dom szkieletowy w Łęcznej
  Dom szkieletowy w Łęcznej
 • Dom szkieletowy w Radomiu
  Dom szkieletowy w Radomiu
 • Dom szkieletowy w Świdniku
  Dom szkieletowy w Świdniku
 • Dom szkieletowy w Niedrzwicy
  Dom szkieletowy w Niedrzwicy

Nasze realizacje

 • 7_1318933758
 • 17_1356877429
 • 12_1333706770
 • 12_1333707613
 • 20_1369406867
 • 7_1318933767
 • 17_1346016400
 • 7_1322677820
 • 7_1333707235
 • 17_1346016404
 • 7_1318933762
 • 17_1356877433
 • 12_1333707604
 • 16_1346016162
 • 20_1369406859
 • 17_1346755781
 • 12_1333706757
 • 12_1333706753
 • 16_1335255810
 • 19_1371801176
 • 18_1356879345
 • 16_1341827326
 • 19_1369406252
 • 20_1369406874
 • 17_1346756140
 • 12_1333706765
 • 16_1341827321
 • 20_1369406863
 • 16_1346016157
 • 16_1346016170
 • 16_1335255806
 • 16_1335255819
 • 17_1346016396
 • 17_1356877425
 • 17_1356877437
 • 19_1369406263
 • 7_1318933603
 • 19_1371801129
 • 16_1335255427
 • 19_1369406259
 • 18_1356879340
 • 7_1322677401
 • 19_1371801145
 • 18_1356879335
 • 12_1333707595
 • 7_1318933775
 • 16_1335255823
 • 7_1320662172
 • 7_1322677828
 • 17_1346016392

realizacja egoart