BUDOWA DOMÓW
SZKIELETOWYCH

tel. 782 698 284

1. Montaż ścian zewnętrznych
1. Montaż ścian zewnętrznych
stan surowy otwarty
2. Montaż ścian wewnętrznych nośnych i działowych
2. Montaż ścian wewnętrznych nośnych i działowych
stan surowy otwarty
3. Poszycie płytami MFP ścian i stropów-stan surowy otwarty
3. Poszycie płytami MFP ścian i stropów-stan surowy otwarty
stan surowy otwarty
4. Montaż więźby dachowej
4. Montaż więźby dachowej
stan surowy otwarty
5. Montaż wiatroizolacji i wstępnego pokrycia dachowego
5. Montaż wiatroizolacji i wstępnego pokrycia dachowego
stan surowy otwarty
6. Montaz stolarki okiennej i pokrycia dachowego
6. Montaz stolarki okiennej i pokrycia dachowego
stan surowy zamknięty
7.Montaż stolarki drzwiowej, podbitek dachowych i orynnowania
7.Montaż stolarki drzwiowej, podbitek dachowych i orynnowania
stan surowy zamknięty
8. Wykonanie elewacji zewnętrznej
8. Wykonanie elewacji zewnętrznej
stan surowy zamknięty
9. Gotowy budynek w stanie surowym zamkniętym
9. Gotowy budynek w stanie surowym zamkniętym
10. Montaż instalacji, izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji
10. Montaż instalacji, izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji
stan deweloperski
11.Montaż płyt g-k, szpachlowanie, malowanie
11.Montaż płyt g-k, szpachlowanie, malowanie
stan deweloperski
Previous Next
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Etapy budowy domu w systemie szkieletowym

Budowa domów w systemie szkieletowym to proces złożony z wielu etapów i prac. Etapy można podzielić na dwie grupy:

I. przygotowanie materiałów do budowy domu szkieletowego w zakładzie produkcyjnym.

Ta grupa obejmuje czynności takie jak przecieranie drewna w stanie okrągłym, suszenie drewna,  struganie , impregnowanie ciśnieniowe, a także transport.

II. budowa domu szkieletowego na placu budowy.

Ta grupa obejmuje osiem podstawowych etapów budowy domu szkieletowego:

1.      Stan zerowy-fundamenty + płyta betonowa lub płyta fundamentowa

2.      Stan surowy otwarty

3.      Stan surowy zamknięty

4.      Montaż instalacji

5.      Montaż izolacji cieplnej i akustycznej oraz paroizolacji

6.      Montaż płyt gipsowych lub boazerii

7.      Roboty wykończeniowe

8.      Odbiór budynku


1. Stan zerowy

Stan zerowy określa wykonanie tzw. „robót mokrych” a więc robót betonowych.

W stanie zerowym wyróżnia się dwa rodzaje posadowienia budynku:

 - z płytą betonową  na gruncie lub jako strop nad piwnicą, 
 - ze stropem drewnianym nad pustką podpodłogową czy nad piwnicą.

W zależności od posadowienia „stan zerowy” określa inny zakres robót. W przypadku domu na płycie betonowej czy fundamentowej zakres prac stanu zerowego określa:

 • wykonanie ław fundamentowych,
 • murowanie ścian fundamentowych, 
 • -wylanie płyty betonowej z warstwami izolacji przeciwwodnej i cieplnej.

W budynku ze stropem drewnianym „stan zerowy” określa:

 • wykonanie ław
 • murowanie ścian fundamentowych.

Wykonanie konstrukcji szkieletu budynku obejmuje całość robót konstrukcyjnych wraz z podłogami.

W zakres konstrukcji szkieletu wchodzą:

 • impregnowana podwalina, na płycie betonowej lub ścianach fundamentowych, \
 • konstrukcja ścian zewnętrznych z otworami okiennymi i drzwiowymi ,
 • konstrukcja ścian wewnętrznych z otworami drzwiowymi,
 • konstrukcja stropów,
 • konstrukcja dachu ,
 • konstrukcja usztywniająca poszczególne elementy budynku,

Po montażu konstrukcji stan zaawansowania robót można określić na ok. 20% „domu pod klucz”.

Konstrukcja szkieletowa budynku

 


2. Stan surowy otwarty określa:
 • zakończenie wszystkich robót konstrukcji budynku,
 • poszycie ścian zewnętrznych płytą,
 • pokrycie połaci dachu płytą poszycia lub montaż folii dachowej,
 • pokrycie ścian zewnętrznych wiatroizolacją,
 • pokrycie dachu jedną warstwą papy, zabezpieczającą budynek przed opadami atmosferycznymi jeżeli dach posiada poszycie płytą,

Po montażu stanu surowego stan zaawansowania robót można określić na ok. 25% „domu pod klucz”.

Stan surowy otwarty bez wiatroizolacji

Stan surowy zamknięty określa całkowite wykończenie i zabezpieczenie budynku przed działaniem warunków atmosferycznych:

- zakończenie stanu surowego otwartego,
 - pokrycie dachu, 
 - montaż rynien,

- montaż stolarki zewnętrznej.

 

Przed przystąpieniem do robót wewnętrznych należy wykonać elewację, która również należy do prac stanu surowego zamkniętego.

Zakres robót elewacyjnych obejmuje:

 • wykonanie obróbek blacharskich,
 • osadzenie parapetów zewnętrznych,
 • wykonanie elewacji,
 • montaż rur spustowych,
 • wykonanie cokołu,
 • wykończenie kominów,

Po zakończeniu robót elewacyjnych stan zaawansowania robót można określić na ok. 50% „domu pod klucz”.

Elewacja w domu szkieletowym

3. Stan surowy zamknięty

Montaż instalacji rozpoczyna etap robót wewnętrznych. Wszystkie instalacje wykonywane są przed przystąpieniem do montażu izolacji cieplnej. 

Instalacje:

 • instalacja kanalizacyjna
 • instalacja ciepłej i zimnej wody,
 • instalacja grzewcza tradycyjna,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja telefoniczna,
 • instalacja telewizyjna,

 Na montaż izolacji cieplnej i akustycznej składają się:

- montaż izolacji cieplnej ścian zewnętrznych,
- montaż kanałów zapewniających wentylację poddasza lub połaci dachu,
 - montaż izolacji cieplnej stropu nad parterem (budynek parterowy) lub w dachu (budynek z poddaszem użytkowym), 
- montaż paroizolacji na ścianach zewnętrznych i dachu,
- montaż izolacji akustycznej w ścianach działowych,
- montaż izolacji akustycznej w stropach międzykondygnacyjnych,

Montaż izolacji cieplnej rozpoczyna się od ścian zewnętrznych. Grubość izolacji czyli najczęściej wełny mineralnej uzależniona jest od projektu. Powszechnie stosowaną grubością, spełniającą wymogi normowe, jest grubość 15 cm na ściany zewnętrzne i  20cm na stropy.

Izolacji akustycznej wymagają ściany pomieszczeń sanitarnych oraz ściany dzielące pokoje dzienne i sypialnie oraz stropy międzykondygnacyjne.

Po montażu izolacji cieplnej i akustycznej zakładana jest paroizolacja na wszystkich przegrodach zewnętrznych budynku.

Po montażu izolacji cieplnej i paroizolacji stan zaawansowania robót można określić na ok. 70% „domu pod klucz”.

Montaż płyt gipsowych jest ostatnim etapem przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Okładziny wewnętrzne można mocować bezpośrednio na elementy konstrukcji, jednak zalecane jest zastosowanie rusztu drewnianego czy metalowego.

W zakresie montażu płyt gipsowych należy uwzględnić:

 • montaż rusztu, 
 • montaż płyt gipsowych,
 • szpachlowanie i docieranie styków płyt i miejsc po gwoździach lub wkrętach.

Po montażu płyt gipsowych stan zaawansowania robót można określić na ok. 80% „domu pod klucz”.

Płyty gipsowe ze szpachlowanymi łączeniami gruntowane jednokrotnie na biało

Wnętrze domu szkieletowego

Do  robót wykończeniowych wykonywanych po montażu płyt g-k należą:

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej,
- osadzenie parapetów wewnętrznych,
- montaż glazury i terakoty,
- „biały montaż”,
- malowanie,
- osadzenie gniazdek i kontaktów,
- montaż podłóg wraz z montażem listew przypodłogowych,

Zakończenie robót wykończeniowych to 100% „domu pod klucz”.

 

Ostatnim etapem jest odbiór gotowego budynku.